MDF-HDF

MDF (Hight Density Fiberboard ) & HDF (Hight Density Fiberboard )

MDF & HDF là loại sản phẩm ván gỗ kỹ thuật, được dùng cho ngành công nghiệp sản xuất đồ nội thất và ngành mộc. Tính đồng nhất vất liệu từ bên ngoài bề mặt và bên trong cho phép ứng dụng mọi loại máy móc kỹ thuật chính xác hiện đại trong quá trình sản xuất đồ nội thất chất lượng cao.

Sản phầm ván gỗ công nghiệp MDF& HDF của Ba Thanh phân phối và sản xuất luôn luôn được đảm bảo hàng chất lượng loại A của các nhà máy cung cấp và đảm bảo hàm lượng Formaledehyde ở mức thấp nhất nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động tham gia sản xuất và người tiêu dùng.


MDF (Medium Density Fiberboard)

HDF (Hight Density Fiberboard )